ponedjeljak, 9. siječnja 2012.

Mors- porta vitae


Bila sam na izložbi Smrt- vrata života, o starim zagrebačkim grobljima. Sve u svemu, izložba je dobra. Sama izložba obrađuje stara zagrebačka groblja, njihove lokacije i priče vezane uz njih, ali obrađuje i pitanja smrti, pokopa, karmina, ožalošćenih, života nakon smrti i slično.
Inače, ako niste znali, groblja su kroz razdoblje srednjeg vijeka bila oko crkvi i unutar crkvi, te su samim time bila dio gradova. Tek kasnije se groblja, širenjem gradova, sele na periferije.
Mene groblja umiruju. Završene priče, spokoj na kraju. Nije mi namjera nikog ovdje rastužiti niti biti morbidna. Ali groblja govore toliko puno o životu koji je postojao.
Na primjer, kad se slučajno otkrije neko groblje, i kad se analiziraju kosti, sazna se puno o tadašnjem životu. I jedino što mogu reći je da je život tada nosio iste radosti i tuge i kao naš život. Kosti jednog malog zagrebačkog groblja pokazale su kako je većina stanovnika bolovala od karijesa, osteoporoze, i, pazite sad, sifilisa. Da, da, sifilisa. Isto tako, u temeljima je nađen ćup s kostima novorođenčeta, koje je vjerovatno bilo nevina žrtva, bez prava na život vjerovatno zbog nečije časti. Što se promijenilo do danas? Ljudi jednako žive, nezdravo se hrane i šire spolne bolesti. Još uvijek se zatrudnjuje slučajno i neželjeno i ljudi se djece rješavaju na svakakve načine, pa i smrću. Ne čudi me to, možda me više rastuži kad vidim kako se uz sav napredak znanja i sloboda i tehnologije neke stvari ne mijenjaju. S druge strane, kad netko počne pričati kako je svijet prošao kvragu, vidim da se u biti nije ni makao s mjesta. Stoljeća prolaze, problemi su isti, ljudi žive živote s jednakim strahovima i željama, zaljubljuju se, vole i mrze, varaju i umiru. Mene to umiruje, ta konstanta oko nas. Naše doba nije izmislilo ništa novo, ni dobre ni loše stvari, možda smo im dali drugo ime i druge mogućnosti, ali sve je to u biti isto. To je život, ciklus dobrih i manje dobrih trenutaka, uspona i padova. I kad vidim ovako jednu izložbu, vidim kako su i ljudi prije puno stoljeća živjeli s jednakim strahovima i nadama. Umiri me jer vidim da nisam u najgorem dobu ikada. Svako je takvo :)I've been to the Mors- porta vitae (Death- the door of life) exhibition, about old zagreb cemetries. The exhibition is good, I liked most of it. It is about old graveyards here in Zagreb, about their locations and stories connected to them. Also, it is about some themes concerning death, funeral, the life after death and similiar.
If you didn't know, graveyards where situated around churches in the Middle Ages, and later , as the town grew, the church became the part of the town, and so was the graveyard. I like cemetries, they calm me down.
It is not my intension to sound morbid or to make anyone sad. But those places show so much about the lives before us.
For example, when some bones are found, they will be analysed. And so we will find many things about the past lives. So, the bones found in one graveyard showed that most of the people barried there had caries, ostheoporosys and, surprise, syphilis. Yes, good old syphilis.
Also, there was a newborn baby's skelet found under one house, probably an innocent wictim of someone's honour, without a right for living. What has changed till now? People live the same, eat unhealthy and spread STDs. Today, as before, women got pregnant unplanned, and deal with it in many ways, including killing newborns. It doesn't surprise me, it does make me kind of sad seeing that, although there was a progress and we have more knoledge and freedom, we haven't moved a bit. On the other hand, when someone says the world is going to hell, I see it didn't move in centuries. Centuries pass by, people fall in love, they love and hate, cheat and die. It makes me calm, this constant around us. Our time hasn't invented anything new, not bad nore good things, we may have given some new names to them and new possibilities, but it is all the same. It is life,  the cycle of good and less good moments, of raises and falls. And when I see something like this exhibition, I see that people many centuries ago had lived with same fears and hopes. It makes me calm because I see I'm not living in the worst era ever. Every era is the same:)

2 komentara :

}, 10);